Petrokemi - åben ende.

Petrokemi: produktion med en “åben ende”

PROBLEMET

Der bruges et stadigt voksende antal kemikalier i industrimaterialer. I de sidste 50 år har der været en enorm stigning i brugen af kemisk-tekniske produkter i dagligdagen. Disse produkter er baseret på nye former for syntetiske materialer, hvis bestanddele hovedsagelig stammer fra petrokemien. I begyndelsen var der stor beundring og begejstring for de tilsyneladende uendelige muligheder, som de nye kemiske produkter gav. Imidlertid har der i de seneste 25 år været en voksende skuffelse og skepsis overfor mange kemiske produkter. Det gælder især produkter, der anvendes i vores nærmeste omgivelser - lejligheder og huse. Rapporter om bivirkninger af biocider, såsom PCP og Lindan eller deres ”moderne” efterfølgere i træbeskyttelsesmidler har skabt bekymring. Risikoen for ulykker på kemiske fabrikker og den ukendte risiko i forbindelse med syntesen af to eller flere petrokemikalier har ligesom ophobningen af forurenende stoffer i grundvandet og jorden, medført en større bevidsthed, og der kræves mere sikre alternativer til petrokemikalier.

LØSNINGEN: konsekvent naturlig maling og træbeskyttelse m.v. fra AURO.

AURO kredsløb

AURO-råstoffernes naturlige cyklus

AUROs naturmalinger var blandt de første industrimaterialer, der fulgte den simple idé: så vidt muligt at undgå ikke-naturlige råmaterialer i produkterne. I stedet for at bruge ”moderne” kemikalier, hvis risici og usikkerheder er enorme på grund af de manglende erfaringer med produkterne over længere tid, anvender AURO fortrinsvis materialer, der kommer fra naturens egen cyklus. Der fokuseres hovedsageligt på regenerative (vedvarende) råstoffer, primært af vegetabilsk oprindelse. Bestanddelene i AUROs produkter udvindes fra naturlige kilder og behandles i nænsomme processer. Efter brug er de let komposterbare og genfinder derved deres plads i den naturlige cyklus.

En investering i fremtiden og et afgørende argument for ansvarsbevidste planlæggere: AUROs produkter og alt det træ, der er behandlet med produkterne, kan når det er udtjent eller skal udskiftes, uden betænkelighed komposteres. Det vender altsammen tilbage i det naturlige stofkredsløb.