Om mærkning af appelsinolieholdige produkter

Et gennemprøvet AURO-råstof "AURO-farver - det er jo de farver, der dufter så fantastisk af appelsiner!" - "Jeres nye opløsningsmiddelfrie Aqua-produkter er prima - men for mig mangler duften af de klassiske AURO-farver". Mange kunder forbinder ganske enkelt AURO-produkterne med den typiske duft af appelsiner, da der i nogle produkter anvendes naturlig appelsinolie som opløsningsmiddel. Efter udviklingen af de opløsningsmiddelfrie AURO-farver er anvendelsen blevet stærkt reduceret, men appelsinolie er stadig et vigtigt og værdifuldt AURO-råstof. Naturlig appelsinolie, som den AURO anvender, er en æterisk olie, der er et biprodukt ved appelsinsaftproduktionen i Sydamerika. "Knæk-testen" viser, at olien først og fremmest sidder i appelsinskallerne og sprøjter ud, når skallen knækkes.

Appelsinolie i krydsild - hverdag hos AURO i årtier. Angreb på naturstoffet appelsinolie som et muligt "farligt skadeligt stof" har vi kendt gennem næsten 20 år. I skaren af kritikere finder vi både producenter og brugere af petrokemiske opløsningsmidler (det er jo ikke så mærkeligt), men af og til også seriøse forskere. Især for de sidstnævntes vedkommende ligger der ofte en forveksling til grund, nemlig mellem den ægte, naturlige appelsinolie og det syntetiske stof limonen, også kendt som dipenter eller p-mentadin. d-limonen er en bestanddel i naturlig appelsinolie. Ved klassificering af de sundheds- og miljøskadelige virkninger sidestilles dette stof fejlagtigt med syntetisk fremstillet limonen og klassificeres derfor - alt efter vurderingssammenhængen - som irriterende, sensibiliserende, sundhedsskadeligt eller sågar miljøskadeligt (hvorfor er det egentlig endnu ikke blevet forbudt at sælge appelsiner?). Men det er dokumenteret, at det syntetiske og det naturlige stof har forskellige egenskaber.

Hvorved adskiller appelsinolie sig fra syntetisk fremstillet limonen? Planternes synteseprincipper og synteseprincipperne i laboratoriet er grundlæggende forskellige. Ved syntese af limonen efter almindelige metoder i laboratoriet dannes et såkaldt racemat. Det betyder, at der dannes to forskellige molekyler i forholdet 50:50, der har den samme sumformel og også den samme betegnelse, men som i molekylets tredimensionelle struktur forholder sig til hinanden som venstre hånd til højre hånd.

I naturen derimod dannes der IKKE to molekyletyper ved den fotosyntetiske produktion af limonen (f.eks. som bestanddel i appelsinolie), men kun EN af dem – i dette tilfælde d-limonen. I henhold til ovennævnte sammenligning med hånden taler man her om  molekylets kiralitet.

De almindelige analysemetoder kan ikke skelne mellem racematet og det kirale molekyle, da begge har de samme fysiske egenskaber (undtagelse: optisk rotation af polariseret lys), og derfor f.eks. har de samme gennemløbstider i en almindelig gaskromatograf.

Men de kirale molekyler kan derimod adskille sig meget med hensyn til den biologiske virkning: Ved duftstoffer f.eks. lugter „venstrehånds-molekylet“ helt anderledes end „højrehånds-molekylet“ - ved limonen lugter den ene variant af terpentin, og det er kun den naturlige, der dufter af appelsiner (se kemiprofessor Schurigs (Tübing) websted: www.unituebingen.de/AKSCHURIG/bunsen.html).

Forskellig molekyleform, forskellig biologisk virkning De forskellige biologiske virkninger, der kendetegner naturligt og syntetisk limonen, medfører også, at naturlig appelsinolie har en anden og meget mindre skadelig virkning på vandorganismer og andre levende væsener end syntetisk limonen. Dertil kommer, at de øvrige ledsagestoffer i naturlig appelsinolie giver en yderligere beskyttende virkning. Vi kender dette princip fra forskellen mellem "rent" vitamin og frugten med samme vitaminindhold.

Det er derfor ikke videnskabeligt holdbart bare at ligestille naturlig appelsinolie med syntetisk limonen med hensyn til klassificering og mærkning af appelsinolieholdige produkter (f.eks. som irriterende, sundheds- eller miljøskadelige), selv om det hidtil ofte har syntes at være den nemmeste løsning for diverse videnskabelige og statslige organer.

Hvad der er endnu værre, modsiger disse organer sig også. Der findes helt forskellige typer mærkninger og koncentrationsgrænser, som angiveligt skal være de rigtige.

Aktuel retlig situation På trods af disse kendsgerninger er vi på grund af en aktuel dom tvunget til at mærke etiketten til vores appelsinolieholdige produkter med symbolet .n.

Rettens argumentation støtter sig på test af appelsinolies nedbrydelighed i vand, der gennemføres i lukkede beholdere (hvad vi ikke har mulighed for at kontrollere). Der er således i den sammenhæng slet ikke taget hensyn til appelsinoliens naturlige evne til hurtigt at fordampe og ikke gå i forbindelse med vandet.

Vi er bestemt ikke glade for denne påtvungne mærkning på etiketterne til vores økologiske produkter. Men der findes ikke noget alternativ for os: I modsætning til mange andre i branchen vælger vi ikke den nemme løsning at opgive dette råstof. Det ville være nemt at udskifte appelsinolie – et stof, der har været en del af naturen i årtusinder – med et syntetisk stof som f.eks. isoalipat, der anvendes af andre såkaldte naturfarveproducenter, men det ville ikke være økologisk i overensstemmelse med vores firmafilosofi.

AURO AG, 04/2012