Større modstandsdygtighed – mere fleksibilitet

 

Graphen-teknologien

Graphen stammer fra det gennem århundreder værdsatte mineral grafit, der nok kendes bedst gennem sin anvendelse i blyanter. I malebehandlinger giver den innovative egenskaber som bestandighed, varmeledningsevne, fleksibilitet, holdbarhed, rækkevidde og homogenitet. Det betyder reduceret arbejdstid ifm. førstebehandling og vedligeholdelse.

Banebrydende maling til facader og indvendige vægge

Banebrydende kvalitet der overbeviser – anvendelsen af de superflade Graphen-net med deres fremragende egenskaber i kombination med den særlige opskrift gør de økologiske mineralske malinger Ecolith Inde og Ecolith Ude til det naturlige malingvalg på første klasse. 

Den Graphen-baserede innovation er grundlaget for produkternes forspring. De giver malebehandlingerne en tydeligt bedre vedhæftning, slidstyrke og elasticitet. I farvematricen dannes store overflader, der bidrager til en meget lang rækkevidde.

 

Ecolith – fri for mikroplastik

Temaet mikroplastik spiller i forureningen af kloden en stadigt stigende rolle. Den negative indflydelse fra utallige miljøskadestoffer er ikke altid umiddelbart spor- eller erkendbar.  Miljøstyrelsen udgav dog i 2015 rapporten ”Bildæk og maling er hovedkilder til mikroplast i Danmark, ligesom et norsk studie* viser, at ca. 17% af verdens forurening med mikroplast stammer fra den udendørs anvendelse af maling og lak. Mikroplasten stammer fra kunststofholdige bindemidler som renakryl, silikoneharpiks og styrol-akryl. Mange tons af de små ikke-filtrérbare kunststofdele udledes årligt i naturen, og kan derfor også påvises i vores organisme. Ecolith er på trods af sin meget høje kvalitet og takket være sin helt igennem mineralske sammensætning fuldstændig fri for mikroplast og andre miljøskadelige indholdsstoffer. 

* Sources of microplastics-pollution to the marine environment/Norwegian Environment AgencyMiljodirektoaret/2014

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det følgende interview bragte redaktionen af det tyske FARBE UND LACK i april 2020.

Interview med Markus Lettau, AURO Forskning & Udvikling

I er for nylig begyndt, at anvende Graphen i jeres maling. Hvilke egenskaber forbedres i den forbindelse?

Anvendelsen af Graphen i kalkmaling gør det muligt, at fremstille produkter i denne klasse med hidtil usete kvaliteter. Tilsætningen af det mineraliske Graphen med sin meget store overflade gør kalkmalingen, der ellers har en sprød overflade, meget fleksibel. Samtidig hæves kalkmalingen helt op i slidstyrkeklasse 1, ligesom den sågar kan anvendes som facademaling, hvor det ellers ikke tidligere har været muligt.

Kan du fortælle, hvordan denne mekanisme virker? På hvilken måde tilfører Graphen disse forbedringer?

Graphen er baseret på grafit, og danner meget tynde, men ekstremt store overflader, der er meget fleksible. Når disse fordeles homogent i kalkmalingen, stabiliserer det omfattende netværk kalken og fyldstofferne i malingen, ved at omslutte dem. Derudover giver tilsætningen af Graphen en malebehandling, der er vandafvisende. Den store fleksibilitet og hydrofobi gør de nye Ecolith Ude og Inde Kalk til kalkmalinger med særlige kvaliteter.

I skriver, at jeres Graphen-baserede malinger er resultatet af mange års forskning. Hvilke udfordringer har skullet overvindes ved udviklingen af den nye teknik?

Den vanskeligste proces i udviklingen og produktionen skyldes de særlige funktioner i de nye produkter, der er beskrevet ovenfor. Her skal arealmæssigt meget store partikler, som også har en meget høj grad af hydrofobicitet, dispergeres homogent i et vandigt medium, så de ikke adskilles igen i det færdige produkt, når effekten skal være vedblivende.

Auro er producent af naturlig maling. Derfor er det selvfølgelig nødvendigt, at spørge til Graphens oprindelse. Hvordan kan vi være sikre på, at den stammer fra bæredygtige kilder?

Der er flere fremstillingsprocesser til produktion af grafen, der spænder fra ren laboratorieproces til egentlig produktion. Vigtigt for produktkvaliteten er fremstillingsprocessen, der skal have den ovenfor beskrevne dispersionsproces under kontrol. Den bæredygtige Graphen til AURO-produkterne er lavet af grafit. Fremstillingsprocessen er i det væsentlige en proces baseret på pyrolyse.

I anvender Graphenteknologien i mineralske malinger ude og inde. Hvorfor i disse systemer, og planlægger I også udviklingen af andre Graphen-baserede malingsystemer?

Brug af Graphen hæver de mineralske Ecolith kalkprodukter til et nyt, tidligere uopnåeligt teknisk niveau. Da vores kunder generelt er meget glade for de mineralske malinger, var det oplagt, først at introducere Graphen-teknologien til disse produkter såvel til udendørs brug som til de mest udsatte flader indendørs. I øjeblikket undersøgelser vi mulighederne for anvendelsen i andre produkter, hvor vi skal finde ud af, om de kan påvirkes positivt ved anvendelsen af Graphen. Aktuelt overvejer vi, at afprøve mulighederne i vores lakker, lasurer og vægmalinger. Udfordringen vil her være, om det vil være muligt, at tilføje Graphen på en stabil måde i produkternes sammensætninger. Sammenlignet med de rent mineralske kalkmalinger er de andre produkter nemlig meget mere komplekse i deres sammensætning, så det ikke vil gøre udfordringen nemmere.