AUROs konsekvent økologiske naturmaling og træbeskyttelse får danske MAL-koder.

Under \"sikkerhedsdatablade\" kan du se, hvilke AURO-produkter der er forsynet med danske sikkerhedsdatablade og MAL-koder. Kravet om MAL-koder er en dansk særregel indenfor EU, og gælder kun, når malervarer sælges til professionelle - ikke ved salg til private. AURO har maksimal transparens omkring sin produktion og produkter, og har produkt- og sikkerhedsdatablade på sprogene engelsk, tysk og fransk. Sikkerhedsdatabladene er du velkommen til at rekvirere her på Økomaling.dk. Da det er helt oplagt, at udbrede kendskabet til og brugen af økologiske malervarer, vil AUROs produkter efterhånden blive forsynet med de danske MAL-koder, så ingen ved lov kan hindres i at nyde godt af de konsekvent økologiske kvalitetsprodukter. Nedenfor følger en redegørelse omkring koderne og deres betydning.

MAL-koder og hvordan de vurderes:

 

Når du skal vurdere, om et produkt bør anvendes, vurderer du det ud fra produktets MAL-kode. MAL er en forkortelse for ”Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov”. MAL-koden for det enkelte produkt kan findes på emballagen eller sikkerhedsdatabladene. Tallet før bindestregen viser risikoen ved indånding af dampe fra produktet og dermed, hvilken grad af beskyttelse anvendelse af produktet kræver. Tallet efter bindestregen forholder sig til risici i forbindelse med direkte kontakt med produktet. Det kan være i form af kontakt med hud og øjne, ved indånding af dråber eller støv fra sprøjte eller ved utilsigtet indtagelse. De miljø- og sundhedsmæssigt bedste produkter er dem med den laveste MAL-kode, som er 00-1 (00-0 ville være det samme som vand).

 

MAL-koderne før bindestregen betyder:

 

00: vand.

0: kan indeholde små mængder af opløsningsmidler.

1: kan indeholde ethanol, IPA og højkogende opløsningsmiddel i sammensætningen.

2: kan eksempelvis indeholde ren ethanol, samt opløsningsmidler i sammensætning.

3: kan eksempelvis indeholde ren petroleum og terpentin i sammensætningen.

4: kan eksempelvis indeholde ren xylen eller acetone i sammensætningen.

5: kan eksempelvis indeholde ren toluen, trichlorethylen eller cellulosefortynder i sammensætningen.

-

 

MAL-koderne efter bindestregen betyder:

 

0: vand.

1: Produkter uden nævneværdig risiko, men med risiko ved indånding af spraydampe, støvskyer m.m.

2: Produkter med risiko ved indtagelse og indånding ad spraytåger, støvskyer m.m. men uden risiko ved kontakt med hud og øjne.

3: Produkter med risiko ved kontakt med hud og øjne og ved indånding af spraytåger, støvskyer m.m. Risikoen kan også være en allergisk reaktion.

4: Produkter med risiko for ætsning/tæring som eksempelvis syrer, kaustisk soda, læsket kalk osv.

5: Produkter med risiko for fremkaldelse af stærk allergisk reaktion med kontakt med huden eller produkter med risiko ved kontakt med hud og øjne.

6: Produkter med et indhold, der er giftigt ved kontakt med hud og øjne og ved indånding af spraytåger, støvskyer m.m. samt ved indtag i små mængder.