Anvendelsesoversigten er vejledende og afhænger af underlaget og dets beskaffenhed. Se for yderligere oplysninger på de tekniske datablade. De nævnte forbrugsmængder er kun uforpligtende beregninger for glatte underlag med middel sugeevne ved én strygning. Det faktiske forbrug og egnethed til underlag må konstateres gennem forudgående forsøg.

Vægmaling

Generelt gælder det for vægmaling, at der skal regnes med 2 lag for dispersionsmalinger (303, 321, 331 og 524) og 3 lag for kalkbaserede vægmalinger (328 og 344). Kalkmaling nr. 326 er kun beregnet til lysning af vægflader.

De forskellige typer vægmaling har en god vedhæftning på langt de fleste underlag (murværk, puds, beton, gipsplader, Fermacell-plader, tapet, gammel plastikmaling m.v.).

Grunding

På absorberende overflader som byggeplader og puds m.v. grundes med 301 før maling med dispersionsmaling. Kalkmaling fortyndes på disse underlag med max. 20% vand ifm. første påføring.

Besværlige underlag

På typisk glatte overflader kan der være udfordringer med vedhæftning. Her hjælper de to hæftegrundere nr. 505 og 506 før vægmaling.

Kontakt os venligst når du er i tvivl.