Virksomhedsfilosofi

Biodiversitet – den aktive beskyttelse af den biologiske mangfoldighed

Den moderne kemis grundstof og dermed de produkter, som dagligt omgiver os, består i det væsentlige af det ikke fornybare råstof jordolie. Men kemiens fremtid ser helt anderledes ud: som tilfældet er med energiforsyningen kan den på længere sigt kun basere sig på fornybare ressourcer af forskellig art. De stoflige ressourcer til fremtidens kemi er med sin store artsrigdom i vores biosfære for hånden: planterne. AURO har siden begyndelsen for 30 år siden opbygget sin virksomhed på grundlag af dette fremtidige råstofkoncept.

Planter tilbyder en umålelig mangfoldighed af grundstoffer til malingfremstilling, der alle er fuldstændigt biologisk nedbrydelige. Hver eneste plante fremstår med sin højeffektive kemifabrik, og fremstiller sin produkter fuldstændigt affaldsfrit. Sådan producerer en plante f.eks. cellulose i betydelige mængder i deres stilke, farvestoffer i deres blade, voks i bladoverfladen, fedtstoffer og proteiner i deres frugter samt parfume og harpiks i deres blomster. I plantekemien danner tusindvis af plantearter basis for produktionen af flere hundrede tusinder forskellige stoffer, der klimatisk, geologisk og genetisk har tilpasset sig de forskellige regioner i verden. Den fremtidige kemi er afhængig af en intakt, righoldig biodiversitet, og enhver udpining af dyre- og planteverdenen begrænser mulighederne for den fremtidige plantekemi.

unternehmensphilosophie

Med den konsekvente brug af primært vegetabilske og mineralske råvarer til fremstilling af en bred vifte af produkter til byggeri og boliger, følger AURO allerede dette bæredygtige koncept.

AURO bruger fornybare ressourcer i sin kemi, der peger langt ud i fremtiden. I modsætning til vedvarende energi, der produceres af den direkte omdannelse af solenergi, er kemien afhængig af planternes substrater. Denne kilde kan kun opretholdes ved en intakt biodiversitet. AURO har siden 2006 bidraget til en balanceret CO2-balance og bidrager hverken med sine produkter, produktion eller andre aktiviteter til miljøforurening forårsaget af klimaskadelig kuldioxid.